Klinikkleder

Company: Oslo Universitetssykehus
Job type: Other

Vi søker etter en tydelig, inkluderende og prosessorientert leder til Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Klinikkleder vil ha et resultatansvar for klinikkens samlede virksomhet og inngå i administrerende direktørs ledergruppe.
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin har et pasienttilbud som dekker de fleste tjenester innen bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Dette omfatter følgende hovedområder: Barneradiologi, lungeradiologi, hjerteradiologi, øre-nese-halsradiologi, muskel-skjelettradiologi, nevroradiologi, intervensjonsradiologi, onkologisk radiologi, akutt- og traumeradiologi og nukleærmedisin inkl. PET/CT. Klinikken har også en stor avdeling for diagnostisk fysikk som yter tjenester til de fleste sykehusene i Helse Sør Øst. Klinikkens forskning er organisert i 13 forskergrupper og har 30 PhD-kandidater. Et stort bildeforskningssenter i klinikken er under planlegging. Klinikken har cirka 750 ansatte fordelt på drift ved 5 lokalisasjoner - Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Legevakten.
Arbeidsoppgaver: Sørge for at klinikken yter best mulig diagnostikk og behandling og service iht. oppdragsdokumentet og vedtatt budsjett for klinikkenIvareta og videreutvikle klinikkens lokale, regionale og landsdekkende funksjoner og samarbeide med primærhelsetjenesten.Lede klinikkens fagutvikling og forskningsaktivitet gjennom et nært samarbeid med Universitetet i Oslo og andre akademiske læresteder.Sørge for at klinikken og dens enheter ivaretar personal- og arbeidsgiverfunksjoner iht. lov- og avtaleverk og foretakets interne retningslinjer, og tilrettelegge for et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud på alle nivå. Initiere og følge opp forbedring av klinikkens fagområder, arbeidsprosesser og grensesnitt mot sykehusets øvrige klinikker og Oslo sykehusserviceBidra til utvikling av sykehusets ledelses- og organisasjonsmodell og i planleggingen av nye bygg (Framtidens OUS).Krav til erfaring:Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av klinikkens fagområderGod medisinsk forståelse og sykehuserfaringKunnskap om forskning og utdanningRelevant ledererfaringResultater fra tidligere lederfunksjoner mht kvalitet, god økonomistyring og budsjettoppfølgingErfaring fra ledelse av omstillingsprosesser vil bli vektlagtKrav til utdannelse: Relevant helsefaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivåFormell lederutdanning er en fordelKONTAKTPERSON:Bjørn Erikstein
Administrerende direktør
Telefon:
Morten A. MeyerHR direktør
Telefon:
Søknadsfrist28. november 2017

Apply for this job